NetCom - Mondux
Tyverianmeldelse av stjålet mobiltelefon
Dette skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig.

Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret, kan tape enhver rett til erstatning etter Forsikringsavtalelovens § 8-1.
Om mobiltelefonen
Mobilnummer *
 
Merke *
 
Modell, farge, GB hvis Iphone *
 
IMEI-nummer *
Hvad er? 
 
Hvilken Netcom forsikring har du? *
 
Var SIM-kortet fra Netcom installert i telefonen? *
 
Er telefonen forsikret under annen forsikring? *
Tyveri
Er tyveriet meldt til politiet? *
Personopplysninger og kontaktinformasjon
Er du både eier av abonnement og bruker av telefonen? *
 
Telefonnummer du kan kontaktes på. *
 
Din e-postadresse. *
Ved trykke på "Send tyverianmeldelsen" bekrefter du at de angivne opplysninger i skadeanmeldelsen er korrekte, og gir samtidig rettigheter om innsikt i en evt. opplastet politirapport til Mondux A/S.


Ved trykk på avbryt lukkes vinduet.


Copyright © Mondux A/S 2012-2013 Dataragister